Øl kan være vanskelig. Og øl kan være enkelt. Denne plakaten forklarer øl enkelt!

Beer poster

Høyt Skum – Jørn Idar